Καλωσορίσατε στο δικτυακό κόμβο – ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό προβολής και ανάδειξης των Οινουσσών.

Το συγκεκριμένο έργο δημιουργήθηκε από το Αναπτυξιακό Κέντρο Οινουσσών Αιγαίου (A.K.O.A) και αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών προώθησης κοινωνικής οικονομίας και αειφόρου ανάπτυξης».

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να συμβάλλει στην προβολή, ανάδειξη και εντατικοποίηση της δραστηριότητας του συνόλου των τοπικών επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, αλλά και των Οινουσσών ως έναν ιδιαίτερο τόπο παραθεριστικού προορισμού.

Το Α.Κ.Ο.Α ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Λέοντος και Ασπασίας Λεμού (Leon and Aspasia Lemos Charitable Foundation - L.A.L.C.F) το Δεκέμβριο του 1998, αποτελώντας τον αναπτυξιακό βραχίονα του Ιδρύματος και με στόχο να δώσει μια άλλη διάσταση στο φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος, αναπτύσσοντας μια σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις Οινούσσες.

Με απώτερο σκοπό την ποιοτικότερη ζωή των κατοίκων του νησιού τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, το Α.Κ.Ο.Α εστιάζει στην αειφόρο ανάπτυξη, φροντίζοντας να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ευμάρεια και την εξέλιξη της κοινωνίας τόσο στην Αιγνούσσα όσο και στην Ελλάδα γενικότερα.