Επωνυμία Επιχείρησης:  Τσουμπάρι
Όνομα Υπευθύνου:  Σπετσιώτης Γιώργος
Ώρες Λειτουργίας: 07:00-24:00
Τηλ. Επικοινωνίας: 22710 55381, 698 4632 659

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ